top of page
0_Forsideforside.jpg

Hei! Jeg er en kreativ grafisk designstudent som holder til i Oslo. Jeg brenner for branding, visuell identitet, illustrasjon, redaksjonell design og webdesign.

Farger og Følelser
Designforskningmetoder
2023
Oppgaven gikk ut på å foreta en visuell spørreundersøkelse om et valgfritt tema, som man deretter skulle analyse for å se om man kan finne mønstre i svarene.
 
Farger og følelser er en liten bok som består av resultatene jeg fikk etter å ha utført en visuell spørreundersøkelse om farger og følelser. De 16 respondentene var menn og kvinner i alderen 16-24 år.

Følelsene jeg valgte å fokusere på, er basert på de grunnleggende følesene man finner i psykologien. Spørsmålene jeg formulerte ble besvart visuelt med ulike farger som svaralternativer. I tillegg har jeg prøvd å få formene til å passe med de ulike følelsene.

Hver farge eller form skal forestille et svar fra en av de 16 respondentene. De er sortert i kronologisk rekkefølge etter når de tok undersøkelsen, og dette er likt gjennom hele boka. Man kan derfor se hva de ulike respondentene har svart på spørsmålene.

Der respondentene kun har valgt én farge hver, har jeg valgt å fremheve de fargene som gikk mest igjen. På de sidene der det er to ulike resultater, har jeg sammenlignet svarene fra ulike spørsmål for å se på for eksempel hvilke farger resondentene liker best og minst, eller hvilke farger som gjør de glade og hvilke farger de faktisk går i (klær). Dette kan sammenlignes ettersom de er i den samme kronologiske rekkefølgen i spørsmålene. Der det er 32 former som representerer samme tema, har kandidatene valgt to farger hver som er plassert etter hverandre.

Alle elementer, illustrasjoner og øvrig design er egenprodusert.

Denne boka vant tre priser i Gullkalven 2023: Gull i åpen klasse - håndverk, bronsje i redaksjonelt og diplom i illustrasjon.
1_Innhold.jpg
6_Kjærlighet.jpg
8_Engasjement.jpg
bottom of page