top of page
Tre mobiler.jpg

Hei! Jeg er en kreativ grafisk designstudent som holder til i Oslo. Jeg brenner for branding, visuell identitet, illustrasjon, redaksjonell design og webdesign.

Mynt
Tjenestedesign
2022
Denne oppgaven gikk ut på at vi med utgangspunkt i dagens økonomiske system skulle designe en tjeneste for en selvvalgt målgruppe. Tjenesten skulle være basert på reell brukerinnsikt.

Mynt er en banktjeneste for barn mellom 6 og 14 år. Formålet med tjenesten er å lære og motivere barn til å spare. Funksjoner som sparemål og oversikt over forbruk skal bidra til dette. I tillegg er appen spesialdesignet for barn med leken utforming og et personlig preg. Tjenesten kan bli tilbudt av et eksisterende bankselskap. 

Vi valgte å ta for oss problemstillingen: «Hvordan kan vi gjøre det enkelt og oversiktlig for barn å spare?». I dag ser barn sjeldent fysiske penger, da bankkort er det som stort sett brukes. Vi tror derfor at det er viktigere enn noen gang at barn lærer om økonomi og sparing fra en ung alder. 

Prosessen vår bestod av både kvalitative og kvantitative spørreundersøkelser, brukerprofiler, kartlegging av innsikt, ulike brukerreiser og redegjørelse av konkurrerende tjenester. I tillegg holdt vi på med idémyldring, storyboards, prototyping og brukertesting. Alle elementer, illustrasjoner og øvrig design er egenprodusert.

Oppgaven ble gjennomført i samarbeid med Diana Marie Johannessen og Stina Bergstø Monsen. 
flere mobiler.jpg
bottom of page