top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

alabaster-co-RWEPY11er_w-unsplash-psd1.jpg

Farger og følelser

Emne /

Designforskningsmetoder

Årstall /

2023

Oppgaven gikk ut på å utføre en visuell spørreundersøkelse som skulle besvares visuelt av omtrent 15 respondenter. Deretter skulle man presentere resultatene visuelt i form av en plakat eller en liten bok.

Jeg valgte å ha farger og følelser som tema for spørreundersøkelsen min. Jeg startet med å lese meg litt opp på de grunnleggende følelsene man finner i psykologien. Deretter formulerte jeg en del spørsmål som kan besvares visuelt med svaralternativer av ulike farger.

Jeg stilte totalt 10 spørsmål der jeg hadde de samme svaralternativene, altså farger, på alle spørsmålene. Fargene de kunne velge mellom var blå, grønn, oransje, rød, gul, rosa, lilla, brun, hvit, beige, grå og sort. På spørsmål 5-7 fikk de beskjed om å velge to farger, og maks tre farger på spørsmål 3-4. De 16 respondentene som tok spørreundersøkelsen var menn og kvinner i alderen 16-24 år. Jeg testet den først på et par for å se om jeg måtte gjøre endringer.

Jeg endte opp med å lage en liten bok som jeg har kalt for «Farger og følelser». Denne boka består av resultatetene jeg fikk etter å ha utført en visuell undersøkelse om farger og følelser.

Hver farge/form skal forestille et svar fra en av de 16 kandidatene. De er sortert i kronologisk rekkefølge etter når de tok undersøkelsen, og dette er likt gjennom hele boka. Man kan derfor se hva de ulike respondentene har svart på spørsmålene. Der det er 32 former, har kandidatene valgt to farger hver som er plassert etter hverandre. Når det gjelder sidene der de kun har valgt en farge hver, så har jeg brukt den andre siden til å vise hvilken farge som var mest vanlig blant svarene til respondentene.

På et par av sidene har jeg valgt å sammenligne svarene fra ulike spørsmål for å se på for eksempel hvilke farger resondentene liker best og minst, eller hvilke farger som gjør de glade og hvilke farger de faktisk går i (klær). Dette kan sammenlignes ettersom de er i den samme kronologiske rekkefølgen i spørsmålene.

bottom of page